Výlety a okolí

Výlet 1.

Deštné v Orlických horách a zpět

   Trasa výletu měří asi 20 km, což představuje 6 až 8 hodin pohodlné chůze. S potřebným odpočinkem a klidnou prohlídkou okolí je to pěkný celodenní výlet. Při návratu je možné využít autobusu z Deštného va směru do Nového Města n.M. s výstupem na Krahulci.

   Cesta vede z části po silnici, převážně krásným členitým terénem, většinou po značených turistických cestách. Jen závěrečná část je neznačená, ale zřejmá a srozumitelná.

   Z tábora půjdeme k obchodu, před kterým odbočíme vpravo a napojíme se na žlutou turistickou cestu. Krajem lesa dojdeme ke křižovatce u bývalé hospody Na Krahulci. Odbočíme vlevo po silnici osadou Krahulec dále po žluté ke Zlatému potoku do Dobřan. Stával zde středověký hrad, který připomínají už jen jeho základy. Vstupujeme na silnici Dobřany – Nedvězí. U kamenného kříže na kopci odbočíme na polní cestu. Pokračujeme po žluté přes silnici do obce Šediviny a dále procházíme osadami Kout a Dříš k horskému hotelu Panoráma. Zakrátko dojdeme k našemu cíli – Deštnému.

   Zpáteční cesta nás vede zpět do Koutu. Po žluté míjíme rozcestí pod Špičákem a posléze protínáme silnici Dobruška-Deštné a procházíme obec Plasnici. Další cesta vede do Sedloňova. Krátce jdeme po silnici směřující do Bystrého. za vsí odbočíme vpravo na cestu míjející arboretum alpínek a horských květin a dřevin. Po krátké chůzi polní cestou se vracíme zpět do Sněžného.